SK

MEDICÍNSKY

PORTÁL

online vzdelávanie na mieru

Dištančné medicínske
vzdelávanie a informácie
pre širokú verejnosť

down icon

September:

Divadelná Nitra

Obrázok mesiaca

Každoročne sa festival Divadelná Nitra zaoberá úvahami na mnohé spoločenské témy. Predovšetkým však témy týchto úvah odrážajú životný pocit súčasného človeka. Návštevník má možnosť sa stretnúť s témami hľadania identity, vysporadúvania sa s minulosťou, víziami do budúcnosti, s problémami integrácie, a celkovo dôležitosti hodnôt.

Každý rok má festival iný podtitul, ktorý ukazuje na prevažujúcu tému aktuálneho ročníka a je podnetom pre hľadanie obsahových či myšlienkových súvislostí jednotlivých častí programu.

Tento rok má festival podtitul „Odozva“ a uskutoční sa 22. – 27. 9. 2023. Diela sa teda budú niesť v duchu konca pandémie, opätovnej komunikácie medzi ľuďmi, klimatickej krízy a záujmu o veci okolo nás, svet a v neposlednom rade našich najbližších.

Vstupenky si môžete zakúpiť online alebo v pokladnici v na Štefánikovej triede v Nitre. Držitelia preukazu ZŤP majú nárok na 50% zľavu zo vstupného. 

Berlina, s.r.o. | Tichá 31 | 811 02 Bratislava | +421 2 207 835 55 | medicinskyportal@berlina.sk

Späť

Tento web používa súbory cookies. Viac o súboroch cookies » tu «. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov spoločnosti Berlina, s.r.o. » tu «. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.